Založ si blog

Hotel verzus práčovňa.

V priebehu niekoľkých rokov sa situácia v hotelierstve posunula míľovými krokmi hlavne vo výstavbe hotelov .Získali sme dostatok ubytovacích kapacít na uspokojenie potenciálnej klientely a prioritou hotelov a gastronomických zariadení je poskytnúť a zabezpečiť klientovi čo najkvalitnejšie služby v oblasti gastronómie, wellness služieb a ubytovania , ktoré v nemalej miere úzko súvisia so samotnou hygienou , starostlivosťou a čistotou hotelovej bielizne..

Spôsobov, akými službu zabezpečiť je viac. Od prania vlastnej bielizne v externej práčovni, prípadne komplexný outsourcing starostlivosti o bielizeň, až po vybudovanie a prevádzkovanie vlastnej „in-house“ práčovne.
Outsourcing starostlivosti o bielizeň je zabezpečený v podobe prenájmu bielizňe, t.j. nedisponujete svojou vlastnou bielizňou. Prípadne len z časti a súbežne využívate služby prenájmu bielizne a aj služby externej práčovne.
Ako si správne vybrať externú práčovňu?
Zabezpečiť kvalitné služby v oblasti prania pre hotel, či penzión, reštauráciu prípadne pre cateringovú spoločnosť je dnes cieľom mnohých menších a väčších firiem a ich prevádzok.. Čo všetko musí urobiť takáto firma, aby sa udržala na trhu viac rokov a poskytovala čo najlepšie služby za primeranú cenu?
Ak chce firma napredovať a naďalej sa pohybovať v tejto oblasti, musí sa prispôsobiť v nemalej časti trhu a a jeho požiadavkám. Samozrejmosťou je prispôsobiť sa technickému rozmachu, ktorý nás zasiahol v poslednej dobe. V priebehu posledných rokov začali vznikať malé, stredné a veľkokapacitné práčovne a súbežne z rozmachom hotelierstva si ani neuvedomovali koľko finančných prostriedkov a námahy budú musieť vynaložiť pri takejto prevádzke . Ak beriem do úvahy, že práčovne prešli radou zmien a inovácií v energetickej oblasti až po optimalizáciu ľudských zdrojov, neustále zápasia s ekonomikou prevádzky, hľadajú riešenia možných úspor, a súbežne chcú poskytnúť svojim klientom čo najlepšie a hlavne prístupnejšie ceny .
„Vyberajte firmy s dlhším pôsobením na trhu, firmu ktorá má zázemie a znalosť o jej činnosti, o novinkách a trendoch, informovanosť a pod. Ak ste väčší klient informujte sa či firma zabezpečuje podobnú zákazku ako ste Vy, ak áno tak akej kategórie je daná zákazka. Ak ste menší klient postačí Vám aj menšia firma aj keď za vyššiu cenu ale určite s lepšou kvalitou“ hovorí Patrik Halo, majiteľ práčovne.

Aké kritéria musí externá práčovňa spĺňať ?
Jednou z najdôležitejších kritérií pri výbere práčovne pre hotel, či penzión je množstvo znečistenej bielizne potrebuje hotel prípadne prevádzka vyprať, intervaly odozvu a dovozu bielizne z práčovne na danú prevádzku, no predovšetkým či samotná práčovňa je schopná zabezpečiť takúto službu v požadovanom objeme a kvalite. Samozrejme nie len od veľkosti práčovne závisí frekvencia odvozu a dovozu prádla, ale aj samotná obrátkovosť bielizne v danom hoteli a zásoby čistej bielizne.
Problematické môže byť aj zabezpečiť plynulú prevádzku počas víkendov a sviatkov. Otázkou správneho výberu práčovne by sa malo vedenie hotelu zaoberať už pri samotnej kúpe textílii a hotelového bielizne, poradiť sa s príslušnou práčovňou a čo najefektívnejšie využiť možnosti prania s minimálnym dopadom na životné prostredie.
Z tohto dôvodu sa aj samotné externé práčovne delia na tri skupiny:
1. Malá práčovňa s dennou kapacitou do cca. 500 kg spracovanej bielizne;
2. Stredne veľká prevádzka práčovne, ktorá spracuje zhruba do dvoch ton bielizne;
3. Veľkokapacitná priemyselná práčovňa s produkciou nad 2,5 ton denne
Malá prevádzka práčovne:
Výhodou malej práčovne vie byť síce ich flexibilita, ale na druhej strane sa často stáva, že kapacity a hodinovú produkciu nevedia navýšiť, a tak ani urýchliť dodávku bielizne klientovi a tým ich snaha poskytnúť čo najkvalitnejšie služby je značne limitovaná. Tieto práčovne väčšinou disponujú práčkami s menšou kapacitou zhruba do 40 kg hodinovej produkcie. V tejto prevádzke spravidla nájdeme žehlič s pracovnou šírkou do 2 metrov a výkonom žehlenia 20 až 30 kg na hodinu. Pri takejto produkcii s jednou smenou vedia zabezpečiť len do cca 350 kg za deň všetkej bielizne. Bolestivejším miestom malej práčovne je tvorba cien, nakoľko rýchlosť spracovania bielizne je podstatne nižšia a o to nákladovo zložitejšia, a teda cenovo náročnejšia. Ide jednoducho o stroje s nižším výkonom, nutnosťou všetkú bielizeň predsúšať, mnohokrát žehlenú bielizeň mangľovať dva aj tri krát, aby kvalitatívne vyhovovala. A to všetko sa jednoducho musí prejaviť aj v cene. Spracovanie bielizne je pracnejšie, náročnejšie na čas, čo prirodzene zvyšuje náklady. Výhodou je, že takáto prevádzka vie byť na druhej strane veľa krát ústretovejšie a ochotnejšia flexibilne reagovať na požiadavky klienta aj keď za vyššiu cenu. Takéto práčovne zväčša využívajú hotely, reštaurácie, či penzióny s malým objemom znečistenej bielizne s potrebou intervalu výmeny bielizne a hlavne tí čo si vedia ceniť kvalitu.
Stredne veľká práčovňa:
Stredne veľká práčovňa vie zabezpečiť väčšiu kapacitu v rozmedzí cca 500 -2000 kg spracovanej bielizne na deň a tým zvýšiť hodinovú produkciu, ktorá sa pri takejto práčovni pohybuje cca od 50 kg do 200 kg bielizne za hodinu ( v závislosti od veľkosti prevádzky). Takáto práčovňa disponuje bezmála niekoľkými veľkokapacitnými profesionálnymi práčkami s rôznym objemom náplne, ktoré sa líšia od poloprofesionálnych pračiek a pračiek v domácnosti. Sú konštruované na vyššie zaťaženie, na niekoľko násobne väčší počet praní, dĺžka pracieho cyklu je optimalizovaná a životnosť takejto pračky sa pohybuje v rozmedzí 10 -15 rokov a nevynímajúc profesionálne sušičky na sušenie bielizne. Výhodou výberu takejto práčovne je flexibilita, dostatočná kvalita verzus cena a s tým súvisiace ďalšie poskytované služby. Každý jeden kus bielizne môže prejsť dôkladnou kontrolou, dajú sa eliminovať nedostatky, ktoré môžu vzniknúť pri celom procese prania a žehlenia bielizne a hlavne sa môže dbať na dopad na životné prostredie.
V takejto práčovni je samozrejmosťou viac druhov žehličov: korytové a valcové, ktoré dokážu zvýšiť hodinovú produkciu oproti malej práčovni až na trojnásobok. V tomto prípade dokáže práčovňa zabezpečiť aj neočakávané zákazky od stálych klientov, ktoré sa v tejto oblasti stávajú z časti už samozrejmosťou. Tu si treba uvedomiť ako je dôležitá rýchlosť dožehlovania bielizne, nakoľko tento fakt je kameňom úrazu mnohých menších prevádzok.

„Viete, väčšina majiteľov práčovní, ktorí si už čo – to odskákali Vám povie, že srdcom, respektíve základom každej práčovne je mangeľ. To je vec na ktorej sa obvykle spočiatku šetrí, pretože predstavuje najväčšiu investíciu, no práve od mangľa sa odvíja všetko. Rýchlosť a kvalita spracovanej bielizne, energetická náročnosť procesu spracovania bielizne, a celá produktivita a výkonnosť prevádzky práčovne. Toto všetko závisí od mangľa a jeho reálnych možností. Nie od toho, čo je napísané v tabuľkových údajoch výrobcu. To platí rovnako pre hotelovú, komunálnu aj externú práčovňu. A práve toto je vec, ktorá pri už fungujúcich aj novovznikajúcich malých či väčších práčovniach nie je zohľadnená, dokonca prevažná väčšina ľudí ju neustále podceňuje.

Veľkokapacitné práčovne a leasing bielizne
Väčšina práčovní s týmto typom prania ponúka svojim klientom už spomínaný outsourcing starostlivosti o bielizeň, teda leasing alebo prenájom bielizne. Firmy poskytujúce takéto služby disponujú argumentáciou, že táto forma starostlivosti o bielizeň je najefektívnejšia,
najekonomickejšia a praktickejšia pre danú prevádzku. Ak berieme do úvahy, že pri zriadení práčovne musíme počítať s prvotnými investíciami ako je kúpa technológii a doplnkových zariadení, prevádzkové a mzdové náklady a ďalšie nutné investície v priebehu niekoľkých rokov, prichádzame k záveru, že veľkokapacitné práčovne a špeciálne leasing bielizne sa môžu javiť ako dobré riešenie. Spôsob prania vo veľkokapacitnej práčovni je iný ako v menších prevádzkach, bielizeň je praná technológiou tunelového prania, prebytočná vlhkosť sa odstraňuje v obrovských lisoch a následne ožehlená pri vysokej rýchlosti zautomatizovnou žehliacou linkou. Toto umožňuje dosiahnuť vysoký výkon za nižšiu cenu na jeden kg vypranej a vyžehlenej bielizne a dosiahnuť tak nižšie náklady za spracovanú bielizeň. Výsledkom je možnosť poskytnúť klientovi zaujímavú cenu, ako menšie práčovne. Ďalšou výhodou pri tejto forme leasingu je, že prevádzka nemusí disponovať veľkými skladovými priestormi, ako je to pri vlastnej „in-house“ práčovni. Hotel zaplatí za to čo použije, prípadne má dohodnutý minimálny odber bielizne pre prenájom, čo ale pri dnešnej obsadenosti hotelov môže spôsobovať problémy.
Samozrejmosťou pri takejto práčovni na druhej strane nemusí byť uspokojenie klienta v nečakané potreby prípadnej náhlej zmeny pri výmene alebo dodávke bielizne. Dovoz sa väčšinou uskutočňuje väčšími nákladnými vozidlami nad 3,5 tony a na väčšiu vzdialenosť čo menšie objednávky prakticky vylučuje.
Problematické môže byť aj spracovanie vlastnej bielizne menšieho množstva z hotela a špeciálne malé objemy bielizne. Nakoľko tunelová pracia linka spracováva bielizeň kontinuálne, je nutné ju pravidelných intervaloch neustále zásobovať znečistenou bielizňou. Kvalita dožehlenej bielizne je tiež otázkou postoja firmy, ktorá vám bielizeň spracúva. Takáto prevádzka počíta s tonami spracovanej bielizne a tak otázka kvality sa z množstvom moc nesnúbi čo v konečnom dôsledku často prebije kompromis kvalita verzus cena.

Prať v externej firme, alebo si zriadiť vlastnú práčovňu?

V poslednom období boli hotely nútené k radikálnym zmenám nie len v rámci znižovania počtu zamestnancov ale aj k dôkladnejšej kontrole dodávateľov, v ktorej nemalú čiastku tvorí pranie a žehlenie bielizne. Tu sa dostali hotely do situácie, kde musia prehodnotiť nákladové položky a tým vyvodiť patričné opatrenia.

Možností ako ušetriť na praní a žehlení bielizne je niekoľko a ďalšou z nich je zriadenenie vlastnej „in-house“ práčovne.

Tu sa naskytá priestor, či je to naozaj tá najvhodnejšia alternatíva pre danú prevádzku. Každá komerčná práčovňa bude tvrdiť, že zabezpečenie externého prania je tá najvhodnejšia alternatíva a dodávatelia technológii zase tvrdia, že pranie bielizne vo svojich priestoroch je ten najvhodnejší spôsob, kde pravda je niekde uprostred.

Každá jedna prevádzka, ktorá plánuje, prípadne zvažuje spustenie takejto práčovne musí kalkulovať
s nemalými vstupnými investíciami, ktoré nezahŕňajú len nákup technológie, ale mala by sa oboznámiť zo základnými postupmi a pojmami riadenia práčovne. Správne nastavenie prevádzky a tým súvisiace technológie vo veľkej miere dokážu takejto prevádzke značne znížiť nákladové položky. Koľko kilogramov plánuje prevádzka denne prať a tým samozrejme prispôsobiť technológie s využitím čo najekonomickejších zdrojov energií, ktoré sú dostupné a nebrániť sa myšlienke rekuperácií energií, teda využívať odpadové teplo na ďalšie využite v prevádzke, ktoré sa inak vyhadzuje „von oknom“. Musíme si vypočítať koľko nás bude stáť voda, plyn, elektrina a všetky nákladové a mzdové položky, ktoré nám dajú z tohto čísla presnú cenu za kilogram prania. Až na základe tohto čísla si prevádzka vie vyčísliť, či spustenie práčovne má pre nich úsporný charakter. Zároveň je nutné vziať do úvahy aj porovnanie cien za koľko ho perie hotelová alebo externá práčovňa a v akej kvalite je vyprané. Až príliš nízka cena v cenovej politike nekorešponduje s nákladnou cenou, a vtedy dochádza k zníženiu kvality prania prádla.

Tu sa naskytla otázka „ Za koľko peňazí sú práčovne ochotné prať hotelové prádlo? „ , nakoľko hotely sa snažia vyjednať čo najnižšie ceny . Vedia zasa práčovne poskytnúť za takú cenu aj príslušnú kvalitu? Pokiaľ je cena kritérium ,za ktoré je treba prať, aj práčovňa je nútená kompenzovať nízku cenu kvalitou odvedenej prace.

„Tu si môžeme položiť otázku či dozrel čas, kedy bude kvalitná služba nadradená záujmu jednotlivcov a cena nebude tým prvotným kritériom výberu nie len z pohľadu hotela ale aj poskytovateľa služby..
Skúste si iba predstaviť koľko potrebujete energie na ohrievanie vody a potom jej rýchle odparenie. Často v priebehu niekoľkých hodín, a to nehovoríme o žehlení. Samotní zamestnanci hotelov nemajú ani predstavu, koľko úsilia dá práčovni, aby vyprala tzv. cementové škvrny, t.j textil, ktorí nepozornosťou zamestnancov je potiahnutí po zemi, a v prípade mokrej podlahy vlákno nasaje pigmenty veľmi hlboko do pórov, odkiaľ sa už v podstate špina nevyperie. Pigment sa stáva súčasťou vlákna a škvrna sa stáva odolnou. To je len jedno z veľké množstva úskalí, ktoré dokážu ovplyvniť cenu a kvalitu vykonanej služby.
Ak sa pozrieme na obidva subjekty, každá jedna strana zápasí so svojimi problémami v rámci prevádzky. Nadišiel čas, kedy si zamestnanci musia uvedomiť, že k hotelovému prádlu sa musia stavať zodpovedne, nakoľko dokážu ušetriť nemalú finančnú čiastku pre hotel a taktiež práčovňu. Kvalitnejšia kontrola hotela a úzko spolupráca s práčovňou v nemalej miere dokáže poskytnúť kvalitnejšie služby pre svojich klientov v obidvoch segmentoch.

MEDECO GROUP

Ktorí sme my?

26.10.2012

Na svete existujú ŠTYRI DRUHY ĽUDÍ: - tí, ktorí niečo uskutočňujú - tí, ktorí sa na to pozerajú - tí, ktorí sa čudujú, čo sa stalo - tí, ktorí nevedia, že sa niečo stalo!“

Zefektívniť skladové hospodárstvo

15.10.2012

Tento článok uvádzam pre odbornú verejnosť, ktorá môže javiť záujem o efektívne hospodárenie a úsporu času na pracovisku. Jedná sa o šikovný produkt slovinskej spoločnosti ,ktorá môže viac »

Aikido, stačí naozaj len pevné odhodlanie?

03.10.2012

Nerád by som Aikido nazval športom ,a preto nebudem hovoriť o športe. Z môjho pohľadu je to zoskupenie filozofie a štýl myslenia jednotlivca, pretvorenie myšlienok do pohybu cez litre potu, naučiť viac »

labute, jazero, kŕmenie

Štvrtok bol zatiaľ najteplejší januárový deň, má však prísť ochladenie

17.01.2019 21:26

Podľa predpovedí meteorológov bol však na dohľadné obdobie posledným teplým dňom.

miroslav lajčák, ukrajina

Lajčák: OBSE má páky na riešenie konfliktu na Ukrajine

17.01.2019 21:07

Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák začal pracovnú cestu na Ukrajine návštevou centrály pozorovateľskej misie v Kyjeve.

princ Philip

Princ Philip vyviazol z autonehody nezranený

17.01.2019 20:11

K nehode došlo neďaleko sídla Sandringham.

viktor orbán

Orbán navštíti vo februári Bielorusko, zrejme ho prijme aj Lukašenko

17.01.2019 19:40

Orbán ešte u Lukašenka na oficiálne návšteve nebol

Patrik Halo

Práca, zážitky, skúsenosti a zábava.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 15
Celková čítanosť: 31874x
Priemerná čítanosť článkov: 2125x

Autor blogu

Kategórie